Giải pháp cột sắc ký lỏng của Waters

Tầm quan trọng của cách tính toán hiệu quả cũng như đảm bảo các phương pháp của bạn đáp ứng đúng các nguyên tắc, cho ra kết quả tin cậy. Một số thông số pha tĩnh và pha động của Cột C18 có thể ảnh hưởng đến tính chọn lọc của các phương pháp sắc…

Xem thêm

Giải pháp phân tích acrylamide có trong thực phẩm của Waters

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị hiện tại để giảm mức acrylamide trong một số loại thực phẩm. ✔ Acrylamide có thể được tìm thấy trong một số loại thực phẩm khác nhau, bao gồm khoai tây chiên, khoai…

Xem thêm

Hệ thống ACQUITY UPLC I-Class

Với công nghệ StepWave đã được cấp phép, thiết bị phân tích IVD hiệu năng cao nhất của chúng tôi cung cấp độ nhạy vượt trội, nhằm phân tích chính xác chất phân tích dạng vết trong những nền mẫu phức tạp khi phân tích chẩn đoán lâm sàng. Được thiết kế để phục vụ…

Xem thêm