Hệ thống ACQUITY UPLC I-Class / Xevo TQ-XS IVD cải thiện quy trình làm việc vượt trội trong kỹ thuật ghép nối tứ cực và tuân thủ Tiêu chuẩn HL7

Được thiết kế để phục vụ những nhu cầu phân tích LC-MS/MS phức tạp nhất, sự vượt trội trong kỹ thuật ghép nối tứ cực cho phép bạn đạt được độ nhạy và mạnh mẽ cao đối với các phòng phân tích chẩn đoán lâm sàng. Dẫn đầu là hệ thống ACQUITY UPLC I-Class /…

Xem thêm

Hệ thống MS và MS/MS

1. Phương pháp khối phổ LCMS? Máy sắc ký lỏng khối phổ LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài thời gian lưu đặc trưng, các chất còn được nhận danh bằng khối phổ…

Xem thêm

Hệ thống ACQUITY UPLC I-Class / Xevo TQ-XS IVD

Hệ thống ACQUITY UPLC I-Class / Xevo TQ-XS IVD #Waters – Những thách thức phức tạp trong thử nghiệm lâm sàng đã được giải quyết! 👏👏👏 Phân tích thành công các hợp chất bị hạn chế trong lâm sàng, Hệ thống I-Class ACQUITY UPLC với hiệu suất phân tách hàng đầu trong ngành, cung cấp…

Xem thêm