Tin hội thảo – triển lãm

Các hội thảo trực tuyến về đặc tính hóa phân tử sinh học và dầu thô bằng khối phổ độ linh động ion tuần hoàn

Tham gia hội thảo của chúng tôi để biết thêm về: Ứng dụng khối phổ độ linh động ion tuần hoàn trong việc đặc tính hóa oligo- và polysaccharide. Lợi ích của khối phổ độ linh động ion tuần hoàn trong phân tích cấu trúc chất chuyển hóa và làm sáng tỏ cấu trúc. Xác…

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến của Waters: Phương pháp sàng lọc cho Phòng thí nghiệm mỹ phẩm: Chất tách chiết & Chất ngâm chiết, Phát hiện hàng giả

Tổng quan Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, các công ty chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm phải không ngừng cho ra mắt thị trường những sản phẩm mang tính sáng tạo trong những khoảng thời gian đầy…

Xem thêm