Training “Phát triển phương pháp và cách tối ưu hoá các điều kiện sắc kí” tại Viện kiểm nghiệm Trung ương

Ngày 09.04.2024, bà Rina quản lý cấp cao của Waters Corporation khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang có buổi training “Phát triển phương pháp và cách tối ưu hoá các điều kiện sắc kí” tại Viện kiểm nghiệm Trung ương Lợi thế Chính hãng của Nam Việt – Navi Technologies là luôn…

Xem thêm

Seminar kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu

Tính toàn vẹn dữ liệu được tăng cường thông qua sự hiểu biết chi tiết về dữ liệu của Quý Anh/Chị: 🎯Dữ liệu được tạo ra như thế nào? 🎯Dữ liệu được lưu trữ ở đâu? 🎯Dữ liệu nào khác có liên quan? 🎯Dữ liệu được sử dụng như thế nào và ở đâu trong…

Xem thêm