Waters và cách kiểm soát PFAS trong thực phẩm

♦️Vào năm 2022, Ủy ban EU đã sửa đổi Quy định 1881/2006 bằng cách đặt mức tối đa cho PFOS, PFOA, PFNA và PFHxS trong một số loại thực phẩm, bao gồm trứng, thịt cá, động vật giáp xác, thịt …. ♦️Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) đã được sản xuất trong hơn 80 năm,…

Xem thêm

Lựa chọn cột thông minh và tăng năng suất HPLC

Phát triển phương pháp nhanh chóng thông qua lựa chọn cột thông minh và tăng năng suất HPLC – Sử dụng cột có kích thước hạt nhỏ để cải thiện năng suất HPLC Lựa chọn cột để phân tích sắc ký là một bước quan trọng trong Phát triển Phương pháp. Nếu chọn cột không…

Xem thêm