Tin vui đầu Xuân 2022 – Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Nam Việt được sự tin tưởng của hãng Thermo Fisher và vui mừng Thông báo doanh nghiệp đã được lựa chọn là đại lý uỷ quyền cho các sản phẩm của hãng. Các sản phẩm sau: ✔ Nicolet FT-IR and microscope…

Xem thêm

Lịch sử gần 70 năm Tập đoàn WATERS luôn tận tuỵ và tập trung sáng tạo, phát triển các sản phẩm phục vụ nghành công nghiệp dược phẩm, sinh học gồm ✔ Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ✔ Sắc ký lỏng siêu hiệu năng cao( UHPLC) ✔ Sắc ký lỏng siêu hiệu năng…

Xem thêm

CAM KẾT SAU BÁN HÀNG CỦA NAM VIỆT

Quý Anh/ Chị đang băn khoăn các Chính sách sau bán hàng với những sản phẩm công nghệ cao, giá trị lớn như: HPLC, LC/MSMS … Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Nam Việt lấy sự hài lòng của Khách hàng làm nền tảng phát triển doanh nghiệp ✔️ Thực hiện đúng cam…

Xem thêm