Cải thiện việc chuẩn bị mẫu với Oasis SPE

Cải thiện việc chuẩn bị mẫu với Oasis SPE 📣📣📣 ✏️📜Chuẩn bị mẫu là cần thiết để cải thiện các khía cạnh khác nhau của phân tích sắc ký và khối phổ. Chiết pha rắn (SPE) là công nghệ chuẩn bị mẫu sử dụng các hạt vật liệu pha tĩnh để tách các chất phân tích…

Xem thêm

Sản phẩm cột WATERS- XBridge Protein BEH SEC 3,5 µm

Các anh/ chị quan tâm sản phẩm cột WATERS- XBridge Protein BEH SEC 3,5 µm được phát triển để giải quyết các yêu cầu của khách hàng và có mức giá ưu đãi lớn tại Việt nam Cột HPLC SEC dựa trên cùng một công nghệ hạt lai tạo cầu nối Waters (BEH) với liên…

Xem thêm