Cột sắc ký giảm tối đa sự hấp phụ không đặc hiệu NSA

🎄Sự hấp phụ không đặc hiệu (Non-Specific adorption-NSA) của các hợp chất nhạy cảm với kim loại (ví dụ: -COO, -NH2, -CO, …) là một thách thức không thể lường trước được, dẫn đến những kết quả phân tích không mong đợi như độ nhạy kém, độ lệch chuẩn tương đối (RSD) lớn, đỉnh peak…

Xem thêm

Nền mẫu thực phẩm nên chọn cột chiết pha rắn nào

Cột chiết pha rắn Oasis PRiME HLB là phương pháp SPE  Anh/Chị đã lựa chọn tốt nhất cho nền thực phẩm. SPE đề cập đến quá trình chiết pha rắn, trong đó các hợp chất được hòa tan hoặc lơ lửng trong hỗn hợp chất lỏng được tách ra khỏi các hợp chất khác trong…

Xem thêm