Công nghệ LC và LC-MS giúp các nhà khoa học kiểm soát chất lượng sản phẩm trong chương trình An ninh lương thực Quốc gia

Khi thế giới đang tìm kiếm các giải pháp để đối phó thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh … đặc biệt những Quốc gia ít đất canh tác như Singapore càng ưu tiên số 1 về An ninh lương thực. Waters hỗ trợ bạn trong việc đáp ứng những thách thức về phân tích của…

Xem thêm