HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIM TIÊM SẮC KÝ MÁY HPLC – WATERS

1.Kim tiêm mẫu (Kim tiêu chuẩn trong H-Class PLUS hoặc I-Class PLUS Sample Manager-FTN) và khay mẫu phải được hiệu chỉnh vị trí, thiết lập định dạng khi lắp đặt sau khi bảo trì định kỳ (Thực hiện bởi kỹ sư). 2.Waters khuyến cáo nên thay thế định kỳ Kim tiêm, Needle Seal hàng năm…

Xem thêm

Waters và cách kiểm soát PFAS trong thực phẩm

♦️Vào năm 2022, Ủy ban EU đã sửa đổi Quy định 1881/2006 bằng cách đặt mức tối đa cho PFOS, PFOA, PFNA và PFHxS trong một số loại thực phẩm, bao gồm trứng, thịt cá, động vật giáp xác, thịt …. ♦️Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) đã được sản xuất trong hơn 80 năm,…

Xem thêm

Chiết QuEChERs – Giải pháp tối ưu cho phòng thí nghiệm

Phân tích chiết pha rắn phân tán (d-SPE) là một kỹ thuật chuẩn bị mẫu đơn giản và dễ thực hành , phù hợp với nhiều loại sản phẩm thực phẩm và nông sản. Một phương pháp cụ thể đã trở nên phổ biến là kỹ thuật QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe)…

Xem thêm