Sắc ký và hệ thống LC-MS

Lựa chọn giải pháp chính xác cho nhu cầu phân tích của bạn Dữ liệu vô cùng quan trọng tring nghiên cứu khoa học trong khi nhu cầu cần những bằng chứng xác thực những nghi vấn ngày càng tăng cao. Câu trả lời cần phải có phép đo đúng đắn cho nhu cầu đo…

Xem thêm

Teledyne Hanson Dissolution – Lập trình tự động thay đổi các thông số kiểm tra độ hòa tan trong quá trình thử nghiệm

Khi phát triển phương pháp kiểm tra độ hòa tan của các dạng bào chế rắn, việc xác định bộ thông số tối ưu có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian: + Các biến số như nhiệt độ nước và tốc độ cánh khuấy có tác động đáng kể đến tốc độ giải…

Xem thêm