Kỹ thuật hiệu quả tuyệt đối được thiết lập để phân tích acrylamide trong thực phẩm chế biến

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị cấp thiết để giảm mức acrylamide gây Ung thư ở người trong một số loại thực phẩm. Acrylamide là hợp chất có thành phần cấu tạo bởi polyAcrylamide và Acrylamide copolymer, về mặt thương…

Xem thêm