Giải pháp cột sắc ký lỏng của Waters

Tầm quan trọng của cách tính toán hiệu quả cũng như đảm bảo các phương pháp của bạn đáp ứng đúng các nguyên tắc, cho ra kết quả tin cậy. Một số thông số pha tĩnh và pha động của Cột C18 có thể ảnh hưởng đến tính chọn lọc của các phương pháp sắc…

Xem thêm

Vật tư tiêu hao và tự động hóa cho chẩn đoán lâm sàng

Biến dữ liệu thành sự chăm sóc tốt hơn Các phòng thí nghiệm chẩn đoán lâm sàng mong muốn cung cấp nhiều phép thử nhất với độ chính xác cao nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh mà giảm đi sự can thiệp của kỹ thuật viên. Các giải pháp chuẩn bị mẫu,…

Xem thêm

Dòng cột ACQUITY UPLC (IVD)

Dòng cột ACQUITY UPLC kết hợp sự phân tách nhanh hơn với độ phân giải và độ nhạy tốt hơn bằng việc sử dụng hạt nhồi nhỏ hơn 2 µm. Tất cả các UPLC của Waters đều được thiết kế, kiểm tra và đảm bảo dưới áp suất 18 000 psi (1241 bar). Công nghệ…

Xem thêm

Phân tích Remdesivir – thuốc điều trị Covid-19 bằng cơ chế tách hỗn hợp trên dòng cột Atlantis PREMIER mới nhất của Waters

Thuốc Remdesivir, đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp (emergency use authorization, EUA) để điều trị COVID-19. Remdesivir vốn được phát triển ban đầu để điều trị Ebola và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông). Atlantis BEH C18, cột pha tĩnh mixed-mode được chọn làm điểm khởi đầu để đưa ra các…

Xem thêm