Nền mẫu thực phẩm nên chọn cột chiết pha rắn nào

Cột chiết pha rắn Oasis PRiME HLB là phương pháp SPE  Anh/Chị đã lựa chọn tốt nhất cho nền thực phẩm. SPE đề cập đến quá trình chiết pha rắn, trong đó các hợp chất được hòa tan hoặc lơ lửng trong hỗn hợp chất lỏng được tách ra khỏi các hợp chất khác trong…

Xem thêm

CÁC LOẠI CỘT SỬ DỤNG TRONG HPLC VÀ CÁCH LỰA CHỌN

Kính mời Quý Anh/ Chị đăng ký và than gia ngay chiều nay 13:00 Thứ 4, ngày 12/7/2023 để có TIP “lựa chọn cột sắc ký  LC để phát triển phương pháp bền vững” Nội dung chính: ■Sắc ký cột trong hóa học là một phương pháp sắc ký dùng để cô lập một hợp…

Xem thêm