Các lưu ý khi sử dụng cột HPLC

Những lưu ý khi sử dụng cột HPLC – WATERS 1. Lắp đặt cột Thanh lọc hệ thống bơm của bất kỳ pha động nào chứa bộ đệm và kết nối đầu vào của cột với ổ cắm phun. Một mũi tên trên nhãn nhận dạng cột cho biết hướng chính xác của dòng dung…

Xem thêm

Các sự cố thường gặp trên HPLC và cách khắc phục

Khắc phục sự cố HPLC Tuy đã có những tiến bộ về các phương pháp và công nghệ, HPLC vẫn còn những vấn đề có thể phát sinh mỗi khi sử dụng hệ thống này. Nội dung dưới đây đề cập đến những vấn đề phổ biến nhất của HPLC và cách khắc phục chúng.…

Xem thêm

Tìm hiểu sự khác biệt giữa cột C18 và C8 trong HPLC

HPLC là viết tắt của cụm từ High Performance Liquid Chromatography, được hiểu là sắc ký lỏng hiệu năng cao hay sắc ký lỏng áp suất cao. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao là phương pháp ra đời trên cơ sở phát triển cải tiến phương pháp sắc ký cột. Năm 1967 –…

Xem thêm

Hướng dẫn chọn mua cột sắc ký lỏng HPLC

Cột sắc ký là ống nhồi chất hấp phụ pha tĩnh nơi xảy ra sự tiếp xúc với mẫu trong dung môi pha động. Các thành phần khác nhau của mẫu tương tác với chất hấp phụ trên pha tĩnh với các lực khác nhau, dẫn tới thời gian ra khỏi cột khác nhau. Kỹ…

Xem thêm