Độc tố nấm mốc Ochratoxin trong Coffee

Cà phê là một trong số các mặt hàng nông sản và thực phẩm cần đáp ứng các giới hạn quy định đối với các độc tố nấm mốc như ochratoxin. VICAM cung cấp các phương pháp tại chỗ và dựa trên phòng thí nghiệm để phát hiện ochratoxin A ở mức thấp nhất là…

Xem thêm

Cột ái lực miễn dịch mới (IA) của VICAM: dòng AflaOchra

Các cột ái lực miễn dịch (IA) của VICAM’s AflaOchra ™ cho phép các phòng thí nghiệm phân tách đồng thời các aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, M2 và ochratoxin A (OTA) trong một lần chạy. Nền mẫu đa dạng như ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, các loại hạt, trái cây khô, gia…

Xem thêm

OchraTest WB

OchraTest WB is a quantitative method for the detection of ochratoxin A with fluorometer, LC and LC-MS/MS in a variety of commodities. Using wide bore immunoaffinity columns with a total volume of 3 mL, compared to 1 mL in VICAM’s standard columns, OchraTest WB allows for a faster flow rate preferred by many laboratories and…

Xem thêm

OchraTest

OchraTest is a quantitative method for the detection of ochratoxin A in a variety of commodities using a fluorometer or HPLC. The test requires no special skills and is rugged enough for field or laboratory use. Designed for room temperature storage, OchraTest is safe, sensitive and fast—enabling detection at parts per billion levels in just…

Xem thêm