Kỹ thuật hiệu quả tuyệt đối được thiết lập để phân tích acrylamide trong thực phẩm chế biến

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị cấp thiết để giảm mức acrylamide gây Ung thư ở người trong một số loại thực phẩm. Acrylamide là hợp chất có thành phần cấu tạo bởi polyAcrylamide và Acrylamide copolymer, về mặt thương…

Xem thêm

Nền mẫu thực phẩm nên chọn cột chiết pha rắn nào

Cột chiết pha rắn Oasis PRiME HLB là phương pháp SPE  Anh/Chị đã lựa chọn tốt nhất cho nền thực phẩm. SPE đề cập đến quá trình chiết pha rắn, trong đó các hợp chất được hòa tan hoặc lơ lửng trong hỗn hợp chất lỏng được tách ra khỏi các hợp chất khác trong…

Xem thêm

Waters báo cáo chủ đề PFAS trong Hội thảo AOAC tại Việt Nam

AOAC INTERNATIONAL tập hợp chính phủ, ngành công nghiệp và học viện để thiết lập các phương pháp phân tích tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của thực phẩm và các sản phẩm khác có tác động đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Ngày 01-02 tháng 8…

Xem thêm