Nền mẫu thực phẩm nên chọn cột chiết pha rắn nào

Cột chiết pha rắn Oasis PRiME HLB là phương pháp SPE  Anh/Chị đã lựa chọn tốt nhất cho nền thực phẩm. SPE đề cập đến quá trình chiết pha rắn, trong đó các hợp chất được hòa tan hoặc lơ lửng trong hỗn hợp chất lỏng được tách ra khỏi các hợp chất khác trong…

Xem thêm

Waters báo cáo chủ đề PFAS trong Hội thảo AOAC tại Việt Nam

AOAC INTERNATIONAL tập hợp chính phủ, ngành công nghiệp và học viện để thiết lập các phương pháp phân tích tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của thực phẩm và các sản phẩm khác có tác động đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Ngày 01-02 tháng 8…

Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIM TIÊM SẮC KÝ MÁY HPLC – WATERS

1.Kim tiêm mẫu (Kim tiêu chuẩn trong H-Class PLUS hoặc I-Class PLUS Sample Manager-FTN) và khay mẫu phải được hiệu chỉnh vị trí, thiết lập định dạng khi lắp đặt sau khi bảo trì định kỳ (Thực hiện bởi kỹ sư). 2.Waters khuyến cáo nên thay thế định kỳ Kim tiêm, Needle Seal hàng năm…

Xem thêm

Waters và cách kiểm soát PFAS trong thực phẩm

♦️Vào năm 2022, Ủy ban EU đã sửa đổi Quy định 1881/2006 bằng cách đặt mức tối đa cho PFOS, PFOA, PFNA và PFHxS trong một số loại thực phẩm, bao gồm trứng, thịt cá, động vật giáp xác, thịt …. ♦️Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) đã được sản xuất trong hơn 80 năm,…

Xem thêm