Sản phẩm DON-V AQUA cho kiểm tra ngũ cốc

Vicam với các phép thử dải chảy bên DON-V AQUA được chứng nhận USDA-FGIS để sử dụng trong hệ thống Kiểm tra ngũ cốc chính thức của Hoa Kỳ – sử dụng đầu đọc Vertu MỚI hoặc đầu đọc Vertu Thế hệ đầu tiên Với phạm vi thử nghiệm từ 0,5 – 30 phần triệu…

Xem thêm

Separation of Organic Acids with Mixed-Mode LC Column and Mass Detector

GOAL Demonstrate the capability of Waters™ Atlantis™ PREMIER BEH C18 AX Column and the ACQUITY™ QDa™ Mass Detector for the analysis of organic acids in juices. BACKGROUND Organic acids (OA) are an important group of compounds that are often tested for the quality and authenticity of beverages, including fruit juice, wine, and beer, and for…

Xem thêm