Kết nối các nhà khoa học với các phần mềm thế hệ mới

Các hoạt động trong phòng thí nghiệm ngày càng nghiêm ngặt, buộc các phần mềm phải phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà khoa học và các nhà quản lý phòng thí nghiệm. Đó là lý do chúng tôi phát triển waters_connect, một nền tảng phần mềm đột phá với khả năng…

Xem thêm

Phân tích 14 loại acid hữu cơ trong nước giải khát sử dụng hệ ACQUITY UPLC H-Class PLUS và đầu dò khối phổ ACQUITY QDa

Tóm tắt Acid hữu cơ thường có sẵn hoặc được sử dụng trong nước giải khát, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các phụ gia tính acid đóng vai trò như một chất đệm để kiểm soát tính acid, làm chất chống oxi hóa, chất bảo quản và các chất phụ gia cô lập.1…

Xem thêm

Công nghệ cột mới trong sắc ký tương tác ưa nước (HILIC)

Việc lưu giữ các hợp chất phân cực đang là một trong những thách thức của kỹ thuật sắc ký. Với công nghệ cột mới của Waters sử dụng trên dòng cột BEH Z-HILIC, những vấn đề này đã được giải quyết. Việc sử dụng hạt nhồi là ion lưỡng cực sulfobetaine là một bước…

Xem thêm