Sắc ký và hệ thống LC-MS

Lựa chọn giải pháp chính xác cho nhu cầu phân tích của bạn Dữ liệu vô cùng quan trọng tring nghiên cứu khoa học trong khi nhu cầu cần những bằng chứng xác thực những nghi vấn ngày càng tăng cao. Câu trả lời cần phải có phép đo đúng đắn cho nhu cầu đo…

Xem thêm