Phần mềm MS/MS Waters _connect hỗ trợ Định lượng với số lượng mẫu lớn chưa có tiền lệ, chứng nhận ISO 17025

Nền tảng Waters_connect dựa các thành tựu tin học xuất sắc trong đổi mới phần mềm. Nền tảng Waters_connect được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn, tuân thủ, bảo mật. + Vượt mọi mong đợi của bạn và đạt mọi tiêu chuẩn khắt khe kiểm soát dữ liệu trong tương lai trên Waters…

Xem thêm

Waters_connect, một nền tảng tin học đột phá với khả năng thực hiện việc quản lý dữ liệu và đáp ứng nhu cầu phân tích của các phòng thí nghiệm hiện đại

Khi hoạt động của phòng thí nghiệm phát triển trong môi trường ngày càng được quản lý chặt chẽ, phần mềm tin học phải phát triển đồng bộ để đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học và người quản lý phòng thí nghiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển Waters_connect,…

Xem thêm