Phần mềm khối phổ MasLynx

PHẦN MỀM KHỐI PHỔ MassLynx 🔺Tổng quan Những thách thức đặt ra bởi phân tích MS và MS / MS thường phức tạp bởi việc sử dụng nhiều loại công cụ phân tích khác nhau và sự luân chuyển nhân viên cao. Để duy trì và thậm chí tăng năng suất phòng thí nghiệm, bạn…

Xem thêm

NuGenesis

Công nghệ Waters NuGenesis 8 LE (Laboratory Execution)  là sự quản lý dữ liệu toàn diện và công việc giải pháp hỗ trợ toàn bộ vòng đời sản phẩm từ quan lý nguyên liệu tới thành phẩm, quản lý hàng kho…. Nền tảng phần mềm này bao gồm NuGenesis SDMS, NuGenesis Lab Management System, và NuGenesis…

Xem thêm

NUGENESIS (LIMS)

KẾT HỢP EMPOWER 3: QUẢN LÝ TOÀN DIỆN DỮ LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM Là phần mềm quản lý phòng thí nghiệm hiện đại của Waters Corporation, NuGenesis (LIMS) đã được cài đặt ở hơn 300 tổ chức nghiên cứu khoa học, công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới với trên 45.000 bản…

Xem thêm

MassLynx Mass Spectrometry Software

Phần mềm mới nhất được nâng cấp miễn phí trong vòng 10 năm Phần mềm có chức năng tính toán chuyển đổi từ điều kiện HPLC sang UPLC Hệ đa năng của các ứng dụng phân tích và phần mềm quản lý công cụ hoạt động trong môi trường Microsoft Windows. MassLynx bao gồm các…

Xem thêm