Simple Western systems

Simple Westerns ™ Western Blot là kỹ thuật lai giữa protein với protein (Kháng nguyên – Kháng thể). Protein kháng nguyên được phát hiện qua phản ứng tạo màu hoặc phát huỳnh quang được sử dụng rộng rãi nhằm phát hiện các protein chuyên biệt trên các mẫu mô hay dịch chiết xuất mô. Với phương pháp…

Xem thêm

MFI – Được thiết kế cho sinh dược học

MFI (Micro – Flow Imaging)      Ứng dụng: Xây dựng công thức protein, rất nhạy với các hạt kích thước nhỏ và hạt protein mờ, Cho nhiều thông tin về thông số hình học để phân biệt các hạt protein từ silicone và những hạt khác, kiểm soát độ an toàn và ổn định của protein…

Xem thêm