MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI (FT-IR)

NicoletTM SummitTM Tự tin xác định các thành phần mẫu hoặc xác minh vật liệu với quy trình đơn giản hơn. Thiết kế nhỏ gọn nhanh chóng xem kết quả QC đạt / không đạt hiển thị trên đèn LED nhiều màu ở mặt trước của thiết bị. Giảm số bước thực hiện phép đo, tự…

Xem thêm