Thử nghiệm chất lượng của vắc-xin COVID-19 bằng Micro-Flow Imaging (MFI) của hãng Protein Simple

Các nhà khoa học ở Malaysia sử dụng Micro-Flow Imaging (MFI) của hãng Protein Simple để thử nghiệm chất lượng của vắc-xin COVID-19! Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được tiêm và hoàn thiện thành công ở Malaysia từ tháng 3.2021. “Đây là một phần quan trọng của quy trình vì dữ liệu được tạo…

Xem thêm

Chiến thắng trong cuộc đua phát triển dược phẩm sinh học và được chấp thuận nhờ iCE™ và MFI™

Chiến thắng trong cuộc đua phát triển dược phẩm sinh học và được chấp thuận nhờ iCE™ và MFI™ – Công nghệ của hãng Protein Simple – Phát triển thuốc được công nhận là một trong những ngành rủi ro nhất về mặt tài chính trong tất cả các ngành khoa học và là thách…

Xem thêm