Tách chiết, phân tích Aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Presentation1 Aflatoxin độc hơn asen 68 lần, WHO xếp hạng đây là chất gây ung thư nhóm 1. Aflatoxin là độc tố nấm mốc gây ung thư, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với cả người và động vật tiêu thụ thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm. Việc chiết…

Xem thêm

VICAM – NHÀ SÁNG CHẾ ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI CỘT ÁI LỰC MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN (since 1987)

Được thành lập vào năm 1987 bởi các nhà khoa học Harvard và MIT và giám đốc điều hành doanh nghiệp nông nghiệp, VICAM đã thương mại hóa cột ái lực miễn dịch hàng đầu của mình để phát hiện nhanh aflatoxin. Là một bộ phận của Waters Corporation từ năm 2006, VICAM đã tạo…

Xem thêm

Sản phẩm DON-V AQUA cho kiểm tra ngũ cốc

Vicam với các phép thử dải chảy bên DON-V AQUA được chứng nhận USDA-FGIS để sử dụng trong hệ thống Kiểm tra ngũ cốc chính thức của Hoa Kỳ – sử dụng đầu đọc Vertu MỚI hoặc đầu đọc Vertu Thế hệ đầu tiên Với phạm vi thử nghiệm từ 0,5 – 30 phần triệu…

Xem thêm

Giải pháp tầm soát nông sản của VICAM

OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh “OneCommune One Product” nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng…

Xem thêm