Tách chiết, phân tích Aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Presentation1 Aflatoxin độc hơn asen 68 lần, WHO xếp hạng đây là chất gây ung thư nhóm 1. Aflatoxin là độc tố nấm mốc gây ung thư, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với cả người và động vật tiêu thụ thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm. Việc chiết…

Xem thêm

Khuyến mãi đặc biệt cho sản phẩm SPE của Waters

Các thiết kế được cấp bằng sáng chế của Waters Corporation dòng sản phẩm cột chiết pha rắn SPE Oasis®, Sep – Pak cùng với sự lựa chọn đa dạng về hóa học và định dạng, cung cấp cho các nhà phân tích tính chọn lọc cần thiết để đạt được độ nhạy mà các…

Xem thêm