Teledyne Hanson Dissolution – Lập trình tự động thay đổi các thông số kiểm tra độ hòa tan trong quá trình thử nghiệm

Khi phát triển phương pháp kiểm tra độ hòa tan của các dạng bào chế rắn, việc xác định bộ thông số tối ưu có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian: + Các biến số như nhiệt độ nước và tốc độ cánh khuấy có tác động đáng kể đến tốc độ giải…

Xem thêm

Xu hướng Phân tách chất Cannabinoid bằng LC-MS-MS vượt trội

Cannabinoids và các phương pháp phân tích có khả năng tách chúng – nhằm đáp ứng những yêu cầu, quy định nghiêm ngặt của Cơ quan chức năng ngày càng được quan tâm, chú trọng. Trong bản tóm tắt kỹ thuật, chuyên gia Tập đoàn Waters cung cấp một phương pháp tách tốt nhất với…

Xem thêm

Dữ liệu đáng tin cậy, có thể báo cáo với hướng tiếp cận chất lượng phân tích từ thiết kế (Analytical Quality by Design – AQbD)

Có một sự thay đổi đáng kể và mạnh mẽ của các công ty dược phẩm và đối tác trong việc đạt được kết quả đáng tin cậy, có thể báo cáo. Lộ trình phê duyệt dược phẩm cần rất nhiều thủ tục và yếu tố, nếu không kiểm soát tốt sẽ gây ảnh hưởng…

Xem thêm

Phân tích Remdesivir – thuốc điều trị Covid-19 bằng cơ chế tách hỗn hợp trên dòng cột Atlantis PREMIER mới nhất của Waters

Thuốc Remdesivir, đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp (emergency use authorization, EUA) để điều trị COVID-19. Remdesivir vốn được phát triển ban đầu để điều trị Ebola và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông). Atlantis BEH C18, cột pha tĩnh mixed-mode được chọn làm điểm khởi đầu để đưa ra các…

Xem thêm