Multi-analyte ELISA với Ella

Multi-analyte ELISA với Ella Sàng lọc và Validate các BioMarker trong nghiên cứu và chuẩn đoán khi dịch bệnh bùng phát là vấn đề quan trọng, giá trị cao nhất của hệ thống Ella (Kĩ thuật Elisa tự động) là có độ nhạy cao, định lượng, và khả năng tái lặp lại khi phân tích protein.…

Xem thêm

Máy Phân Tích Elisa Tự Động

MÁY PHÂN TÍCH ELISA TỰ ĐỘNG – ELLA ELLA – Khả năng lặp lại tuyệt vời   Tính lặp lại và thay đổi của xét nghiệm miễn dịch luôn là sự thách thức của các nhà nghiên cứu phát triển thuốc, điều này lại đặc biệt gây khó khăn trong việc chuyển giao công nghệ…

Xem thêm