MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (FT-NIR)

Máy quang phổ cận hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-NIR) sử dụng công nghệ phân tích hóa học không phá hủy để xác định và phân tích các vật liệu khác nhau. Ưu điểm của hệ thống FT-NIR bao gồm tăng độ phân giải, độ chính xác của bước sóng và năng lượng tín hiệu.…

Xem thêm