Kỹ thuật hiệu quả tuyệt đối được thiết lập để phân tích acrylamide trong thực phẩm chế biến

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị cấp thiết để giảm mức acrylamide gây Ung thư ở người trong một số loại thực phẩm. Acrylamide là hợp chất có thành phần cấu tạo bởi polyAcrylamide và Acrylamide copolymer, về mặt thương…

Xem thêm

Khối phổ tứ cực song song – Waters Xevo TQ Absolute

Hệ thống khối phổ tứ cực song song nhỏ gọn, bền vững – Waters Xevo TQ Absolute cho phép phòng thí nghiệm của Quý anh/chị đạt được cũng như duy trì hiệu suất, năng suất cao nhất chưa từng có tiền lệ. – Với độ bền bỉ, liên tục của Xevo TQ Absolute đạt giới…

Xem thêm