Nâng cao hiệu quả chiết độc tố vi nấm với Myco 5-in-1 PLUS

Myco 5-trong-1 PLUS cung cấp cho hoạt động ngũ cốc hoặc thức ăn chăn nuôi của bạn sức mạnh để phát hiện và định lượng aflatoxin, độc tố nôn (DON), fumonisin, zearalenone, ochratoxin A, T2 và HT-2 bằng cách sử dụng một chiết mẫu duy nhất, không có dung môi. Định lượng đầy đủ và…

Xem thêm

VICAM Quantitative Strip Tests for manny Mycotoxins

Bạn đang tìm cách đơn giản hóa chiến lược giám sát mycotoxin Bạn cần phải kiểm tra nhiều hơn một loại độc tố? Bạn có thể kiểm tra đến 6 độc tố từ bộ test của Vicam bằng cùng một chiết xuất trong thời gian – chớp mắt 😲 Tìm hiểu thêm!  https://bit.ly/39FVp0r

Xem thêm

Myco 5-in-1 Mycotoxin Testing Solution

Myco 5-in-1 gives your grain or feed operation the power to detect and quantify aflatoxin, vomitoxin (DON), fumonisin, zearalenone and ochratoxin A using a single, solvent-free sample extraction. Fully quantitative and fast, Myco 5-in-1 reduces solvent use completely – and reduces consumables and hands-on time by over 70%. A truly simple, sustainable solution for mycotoxin…

Xem thêm