Xu hướng Phân tách chất Cannabinoid bằng LC-MS-MS vượt trội

Cannabinoids và các phương pháp phân tích có khả năng tách chúng – nhằm đáp ứng những yêu cầu, quy định nghiêm ngặt của Cơ quan chức năng ngày càng được quan tâm, chú trọng. Trong bản tóm tắt kỹ thuật, chuyên gia Tập đoàn Waters cung cấp một phương pháp tách tốt nhất với…

Xem thêm