Teledyne Hanson Dissolution – Lập trình tự động thay đổi các thông số kiểm tra độ hòa tan trong quá trình thử nghiệm

Khi phát triển phương pháp kiểm tra độ hòa tan của các dạng bào chế rắn, việc xác định bộ thông số tối ưu có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian: + Các biến số như nhiệt độ nước và tốc độ cánh khuấy có tác động đáng kể đến tốc độ giải…

Xem thêm

Thiết bị đo độ hòa tan VISION® G2 ELITE 8™ của Teledyne Hanson

Đo độ hòa tan của thuốc là khâu quan trọng trọng kiểm nghiệm dược phẩm. Từ một dạng thuốc ban đầu, dược chất phải được giải phóng, hòa tan rồi mới được hấp thu để gây tác dụng dược lý và hiệu quả điều trị. Dược chất muốn được hấp thu qua màng sinh học…

Xem thêm

Teledyne Hanson – Dissolution Testing

Sự tăng lên về mức sống, cơ cấu dân số; ý thức bảo vệ bản thân và Gia đình đã khiến toàn ngành Dược ở Việt Nam liên tục tăng trưởng nhiều năm gần đây. Cụ thể; ngành Dược đạt mức tăng 11% năm 2017, giai đoạn 2018-2021 tỷ lệ bình quân vào mức 11,4%.…

Xem thêm