Phần mềm Protocol Manager™ của Teledyne Hanson

Mua một máy thử độ hòa tan Teledyne Hanson mới trong Quý 1 năm 2022 và nhận miễn phí phần mềm Protocol Manager™ phiên bản đặc biệt! Phần mềm Protocol Manager™ cung cấp khả năng quản lý giao thức kéo và thả nhanh chóng, dễ dàng cho người kiểm tra Vision® và CD. Tăng cường…

Xem thêm

Cốc chứa mẫu cho các thiết bị của Teledyne Hanson

Hanson Research Corporation – Tiên phong Thế giới về thiết bị thử nghiệm hòa tan và khuếch tán, nổi tiếng với nhiều dòng dụng cụ đã công bố mở rộng các dịch vụ của mình. Bao gồm, cả kiểm tra độ phân hủy “giai đoạn đầu của sự tan rã” đem lại quy trình hoàn…

Xem thêm