Khuyến mãi đặc biệt cho sản phẩm SPE của Waters

Các thiết kế được cấp bằng sáng chế của Waters Corporation dòng sản phẩm cột chiết pha rắn SPE Oasis®, Sep – Pak cùng với sự lựa chọn đa dạng về hóa học và định dạng, cung cấp cho các nhà phân tích tính chọn lọc cần thiết để đạt được độ nhạy mà các…

Xem thêm