Phần mềm MS/MS Waters _connect hỗ trợ Định lượng với số lượng mẫu lớn chưa có tiền lệ, chứng nhận ISO 17025

Nền tảng Waters_connect dựa các thành tựu tin học xuất sắc trong đổi mới phần mềm. Nền tảng Waters_connect được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn, tuân thủ, bảo mật. + Vượt mọi mong đợi của bạn và đạt mọi tiêu chuẩn khắt khe kiểm soát dữ liệu trong tương lai trên Waters…

Xem thêm

Tách chiết, phân tích Aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Presentation1 Aflatoxin độc hơn asen 68 lần, WHO xếp hạng đây là chất gây ung thư nhóm 1. Aflatoxin là độc tố nấm mốc gây ung thư, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với cả người và động vật tiêu thụ thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm. Việc chiết…

Xem thêm