Tách chiết, phân tích Aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Presentation1 Aflatoxin độc hơn asen 68 lần, WHO xếp hạng đây là chất gây ung thư nhóm 1. Aflatoxin là độc tố nấm mốc gây ung thư, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với cả người và động vật tiêu thụ thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm. Việc chiết…

Xem thêm

HỆ THỐNG HPLC WATERS

Dù ứng dụng của bạn là gì, các hệ thống Alliance HPL, Arc HPLC đều cung cấp cho bạn các giải pháp đã được chứng minh cho tất cả các yêu cầu HPLC của bạn – cho hôm nay và tương lai. HỆ THỐNG HPLC WATERS đồng nghĩa với hiệu suất đáng tin cậy, lý…

Xem thêm