Chương trình Đổi mới Công nghệ Waters FlexUP

Thay đổi quy trình phân tích của bạn –  Nâng cao hiệu suất, giảm thiểu rủi ro  Robert Buco Hệ thống Arc HPLC Waters Waters đã giới thiệu Arc HPLC, một hệ thống sắc ký lỏng hiện đại, tái tạo các phương pháp thử nghiệm đã được thiết lập đồng thời mang lại hiệu suất được…

Xem thêm

Hệ thống HPLC Alliance™ e2695 – Waters

Được xác định bởi độ tin cậy cho hôm nay và tương lai   🔎Hệ thống HPLC Alliance ™ là một hệ thống làm việc linh hoạt và đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Quý khách hàng theo tiêu chuẩn GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> và các tiêu chuẩn…

Xem thêm

The Water Xevo TQ-XS Mass Spectrometer with APGC

Nhằm ngăn chặn các chất gây ô nhiễm công nghiệp, các nguồn phát thải dioxin và furan do con người gây ra hiện nay trong môi trường sống. Đó là động lực to lớn đẩy mạnh sự liên tục phát triển công nghệ phân tích! – Chẳng hạn như động thái của Waters, tập đoàn…

Xem thêm