Giải pháp xử lý mẫu cho khoa học hình sự

Waters cam kết phát triển và sản xuất các sản phẩm nhằm giải quyết các vấn đề phân tách đầy thách thức. Tiên phong trong các sản phẩm vật tư tiêu hao cho sắc ký, Waters cung cấp nhiều lựa chọn về cột HPLC và UPLC, các sản phẩm chiết pha rắn, vial và vật…

Xem thêm