Teledyne Hanson Dissolution – Lập trình tự động thay đổi các thông số kiểm tra độ hòa tan trong quá trình thử nghiệm

Khi phát triển phương pháp kiểm tra độ hòa tan của các dạng bào chế rắn, việc xác định bộ thông số tối ưu có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian: + Các biến số như nhiệt độ nước và tốc độ cánh khuấy có tác động đáng kể đến tốc độ giải…

Xem thêm

Thiết bị đo độ hòa tan VISION® G2 ELITE 8™ của Teledyne Hanson

Đo độ hòa tan của thuốc là khâu quan trọng trọng kiểm nghiệm dược phẩm. Từ một dạng thuốc ban đầu, dược chất phải được giải phóng, hòa tan rồi mới được hấp thu để gây tác dụng dược lý và hiệu quả điều trị. Dược chất muốn được hấp thu qua màng sinh học…

Xem thêm

Máy đo độ hòa tan 14 cốc CD14

• Máy đo độ hòa tan 14 cốc CD14 của Teledyne Hanson chạy hai phương pháp đồng thời hoặc độc lập – lý tưởng cho các nghiên cứu tương đương sinh học.  • 14 vị trí khuấy cấu hình 6 + 1 hoặc 12 + 2 cải thiện hiệu quả thời lượng công việc trong R&D, QC…

Xem thêm