HỆ THỐNG KHỐI PHỔ HIỆN ĐẠI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI – WATERS DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ QTof

HỆ THỐNG KHỐI PHỔ HIỆN ĐẠI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI – WATERS DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ QTof

Hệ thống khối phổ Xevo MRT QTof tiên tiến mang lại độ phân giải 100K FWHM ở tần số 100 Hz ; độ chính xác khối lượng dưới ppm và đạt năng suất cao chưa từng có trong phòng thí nghiệm của Quý Anh/Chị

Không giống như các hệ thống MS có độ phân giải cao khác, công nghệ thời gian bay đa điểm mang lại độ phân giải khối lượng nhất quán trên một phạm vi khối lượng rộng. Đặc biệt Không phụ thuộc vào tốc độ quét, đảm bảo nhận dạng chính xác các chất phân tích trên nhiều mẫu và khó định danh nhất từ trước đến nay – Một giải pháp lý tưởng để nghiên cứu và phát hiện chất chuyển hóa.

Xevo MRT mở ra một cấp độ tin cậy mới – HỆ THỐNG KHỐI PHỔ HIỆN ĐẠI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐÁP ỨNG MỌI THÁCH THỨC PHÂN TÁCH MẪU TRONG TẤT CẢ LĨNH VỰC!

Tel: 024.7309.2022 – 028.7309.2022
Web: www.navist.vn

Để lại bình luận