Xác định Aflatoxin M1 trong sữa sử dụng làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp hệ UPLC-FLD

Xác định Aflatoxin M1 trong sữa sử dụng làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp hệ UPLC-FLD

Tóm tắt
Các aflatoxin là những mycotoxin gây ung thư ảnh hưởng lên sức khỏe con người cũng như động vật tiêu thụ thức ăn chứa các chất này. Aflatoxin M1 (AFM1) là chất chuyển hóa của aflatoxin B1 (AFB1), có trong sữa khi động vật tiêu thụ thức ăn chứa AFB1. Phương pháp đã được phát triển với độ nhạy và độ chọn lọc cao cho việc xác định AFM1 trong sữa. Mẫu được chuẩn bị bằng cách li tâm và tách loại lớp chất béo. Lớp váng sữa sẽ được đưa vào cột sắc ký ái lực miễn dịch Afla M1 của Vicam, có chứa kháng thể đặc biệt, gắn chọn lọc với AFM1. Sau khi AFM1 được gắn hoàn toàn với kháng thể trong cột, cột được làm sạch để loại bỏ nền và AFM1 được rửa giải khỏi cột. Nồng độ AFM1 được xác định trên hệ thống ACQUITY UPLC, đầu dò huỳnh quang. Hiệu quả của phương pháp được đánh giá bằng phân tích lặp lại các mẫu thêm chuẩn. Giới hạn phát hiện của quy trình là 0.005 ppb. Độ thu hồi của phương pháp trên 80%, RSD < 10%. Phương pháp tỏ ra đặc hiệu, không phát hiện được peak gây ảnh hưởng trong mẫu trắng. Phương pháp mang tới sự phù hợp khi kiểm soát AFM1 trên toàn cầu.

Chi tiết xin xem ở file đính kèm: Determination of Aflatoxin M1 in Milk Using Immunoaffinity Chromatography Cleanup Coupled With UPLC and Fluorescence Detection – translated

Để lại bình luận