Ứng dụng AflaTest®WB SR trong phân tích aflatoxin với nền mẫu thực phẩm

Ứng dụng AflaTest®WB SR trong phân tích aflatoxin với nền mẫu thực phẩm

AflaTest®WB SR mới của VICAM sử dụng sắc ký ái lực miễn dịch nhằm phân lập chọn lọc các aflatoxin B1, B2, G1, G2 và M1 để phân tích trên HPLC.
✔ Các cột lớn dòng chảy nhanh của bộ thử nghiệm SR được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa khả năng thu hồi aflatoxin G2 và tăng tốc độ thông lượng mẫu.

Những lợi ích

  • Phục hồi nâng cao: Cải thiện phục hồi aflatoxin G2
  • Toàn diện: Xác định mức aflatoxin riêng lẻ (B1, B2, G1, G2 và M1) và tổng nồng độ (B1, B2, G1 và G2)
  • Bền: Thời hạn sử dụng lâu dài; không yêu cầu làm lạnh
  • Đa năng: Để sử dụng với nhiều loại mẫu
  • Nhanh chóng: 15 phút để cô lập độc tố
  • Phạm vi rộng: Phát hiện tổng mức aflatoxin cao tới 500 ng và thấp nhất là 0,005 ng đối với tổng afatoxin
  • Dòng chảy nhanh: Truyền nhiều khối lượng hơn qua cột

Chúng tôi có thông số đính kèm thể hiện tính ưu việt của VICAM. Quý anh/chị cần thêm thông tin xin hãy liên hệ SG – HN Team Navi Technologies đại lý uỷ quyền duy nhất
Tel: 024.7309.2022 – 028.7309.2022
Website: navist.vn

Để lại bình luận