Thay đổi về sắc ký đồ theo Chương 621 của Dược điển Hoa Kỳ (USP)

Thay đổi về sắc ký đồ theo Chương 621 của Dược điển Hoa Kỳ (USP)

Dược điển Hoa Kỳ (tiếng Anh là United States Pharmacopoeia, thường được gọi đơn giản là USP) là tiêu chuẩn quốc gia về thuốc được Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ xuất bản hàng năm. Bao gồm các tiêu chuẩn của từng loại chất hóa học, sinh học (hoạt chất), làm thuốc. Nó cũng đề ra phương pháp thử nghiệm, kiểm tra chất lượng của hoạt chất. Trong dược điển còn nêu các phương pháp thử nghiệm, thuốc thử, dụng cụ, máy móc áp dụng cho các phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc.
Từ tháng 12 năm 2022, các thay đổi về sắc ký đồ theo Chương 621 của Dược điển Hoa Kỳ (USP) có hiệu lực.
Quý anh/chị đã cập nhật và có phương án chuẩn bị cho những thay đổi này bằng các phương pháp hiện tại và mới? Các giải pháp trong Giải pháp Phần mềm Empower ™ có thể giúp Quý anh/chị quản lý những thay đổi này và buổi Hội thảo chuyên gia sẽ thảo luận các vấn đề như:
✔️Cập nhật các công thức chính
✔Hướng dẫn USP mới, Phân tích cụ thể những thay đổi này có thể ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của Quý anh/chị

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Giải pháp phần mềm Empower cung cấp những phương pháp hữu ích cho hôm nay và ngày mai
Xin hãy liên hệ Team Waters Việt Nam – Navi Technologies nếu Anh/ chị cần tư vấn phần mềm
Tell 024.7309.2022 – 028.7309.2022
Web www.navist.vn

Để lại bình luận