Phân tích định lượng các Acylcarnitine trong huyết thanh người bằng kỹ thuật MetaboQuan-R

Phân tích định lượng các Acylcarnitine trong huyết thanh người bằng kỹ thuật MetaboQuan-R

1. Giới thiệu

Acylcarnitine là chất chuyển hóa vô cùng quan trọng, sinh ra trong quá trình chuyển hóa chất béo (hình 1). Việc phân tích hợp chất đánh dấu sinh học này thường bằng con đường dẫn xuất hóa, sau đó được đem đi phân tích dòng chảy ghép nối khối phổ (FIA-MS/MS). Tuy nhiên, phương pháp này không phân biệt được những hợp chất có phân tử khối xấp xỉ nhau, dẫn đến không thu thập được nhiều thông tin. Ở đây, chúng tôi sử dụng phương pháp UPLC-MS/MS có lưu lượng chất lớn để định lượng acylcarnitine trong mẫu huyết thanh người, không thông qua việc dẫn xuất hóa. Đây cũng là một trong những ứng dụng của MetaboQuan-R.

Hình 1. Quá trình chuyển hóa acid béo, sinh ra acylcarnitine

2. Thí nghiệm

a. Chuẩn bị mẫu

100 µL mẫu huyết thanh người được đem kết tủa protein với 400 µL methanol và ly tâm 3 phút với tốc độ quay là 25 000 g. Pha loãng 100 µL dịch sau ly tâm với 100 µL nước đã loại ion. 0.5 µL dịch sau pha loãng được tiêm vào hệ thống UPLC-MS/MS.

b. Điều kiện LC

 • Hệ thống: UPLC I-Class (đã cố định loop).
 • Cột sắc ký: CORTECS T3 (2,7 µM x 2,1 mm x 30 mm).
 • Lượng tiêm: 0,5 µL.
 • Tốc độ dòng: 1,0 mL/phút.
 • Pha động:
  – Pha động A: Acid formic 0,01% chứa ammonium formate 0,2 mM.
  – Pha động B: Isopropanol 50% trong acetonitrile chứa acid formic 0,01% và ammonium formate 0,2 mM.
 • Chương trình pha động: Sau khi giữ 2% pha động B trong 0,1 phút, acylcarnitine được rửa giải khỏi cột và tách với gradient pha động B từ 2 đến 98% trong 0,7 phút. Sau đó rửa cột 0,9 phút với pha động B 98%. Cột sau đó được tái cân bằng về điều kiện ban đầu.
 • Nhiệt độ cột: 60°C.

c. Điều kiện MS:

 • Hệ thống: Xevp TQ-S micro.
 • Kiểu ion hóa: ion hóa phun điện tử điện tích dương (ESI+).
 • Nhiệt độ nguồn ion: 150°C.
 • Thế mao quản: 2,0 kV.
 • Tốc độ dòng khí: 50 L/h.
 • Nhiệt độ desolvat: 650°C.

d. Xử lý thông tin:

Thông tin thu được được xử lý với chức năng Quanpedia của phần mềm MassLynx. Các chất được xác định bằng TargetLynx.

3. Kết quả và thảo luận

Thông tin chi tiết về các acylcartinie được thể hiện trong bảng 1. Nhiều acylcartine không bão hòa cho nhiều peak, có thể là do quá trình tạo đồng phân của các chất này. Sắc ký đồ của các acylcartine bão hòa và không bão hòa cho ở hình 2 và hình 3.

Bảng 1. Điều kiện phân tích và thời gian lưu của các acylcarrtinine

Hình 2: Kết quả phân tách nhanh các acylcartinine bão hòa trong huyết thanh người bằng UPLC-MS/MS

Hình 3: Kết quả phân tách nhanh các acylcartinine không bão hòa trong huyết thanh người bằng UPLC-MS/MS

4. Kết luận

Phương pháp UPLC-MS/MS đã được phát triển để phân tích acylcarnitines. Phương pháp đã tỏ ra phù hợp khi phân tích với nền mầu huyết thanh người. Phương pháp này cũng có thể sử dụng cho các nhóm chất khác (bao gồm metabolomic, lipidomic và proteomic), có thể phát triển về sau.

Lưu ý: Chỉ dùng trong nghiên cứu, không được dùng cho chẩn đoán lâm sàng.

Quý Anh/Chị cần thêm những ứng dụng xin hãy liên hệ Team Waters Việt Nam tại SG – HN.
Tel: 024.7309.2022 – 028.7309.2022
Website: navist.vn

 

Để lại bình luận