Hệ thống khối phổ 3 lần tứ cực – Xevo TQD

Hệ thống khối phổ 3 lần tứ cực – Xevo TQD

Đầu dò khối phổ để bàn, tứ cực song song thiết kế tích hợp với UPLC để tạo thành hệ thống UPLC/MS/MS. Với các nguồn ion hóa đa dạng như Quang hóa áp suất khí quyển (APPI) và nguồn phân tích mẫu rắn áp suất khí quyển (ASAP), Xevo TQD tối ưu cho các ứng dụng phân tích định tính và định lượng.

 • Bộ phận ghép nối với hệ thống sắc ký lỏng được thiết kế theo cấu hình “Z Spray” (kiểu phun hình chữ Z – 2 lần quay 90 độ) với nguyên lý ion hóa ở áp suất khí quyển (API). Kỹ thuật Z-Spray là kỹ thuật bản quyền của Waters.
 • Đường dẫn ion Hexapole hiệu quả cao
 • Hai tứ cực độ phân giải cao MS1, MS2; thêm vào các prefilter để tăng độ phân giải và truyền dẫn trong khi giảm thiểu các nhiễu bẩn.
 • Detector được sử dụng là loại nhân quang, ít nhiễu, lệch trục và tuổi thọ cao.
 • Bơm Turbo phân tử đơn, chia dòng làm mát bằng không khí  cho nguồn và buồng phân tích.
 • Hệ thống được hỗ trợ trên phân mềm MassLyxn 4.1; OpenLynx và TargetLynx XS như là tiêu chuẩn
 • Công nghệ khởi động thông minh – IntelliStart
  • Kiểm tra và thông báo hệ thống
  • Tích hợp mẫu/đưa hiệu chuânt hệ thống và Van divert chương trình hoá.
  • Tự động hiệu chuẩn khối
  • Tự động Tune mẫu
  • Tự động phát triển phương pháp SIR và MRM
  • Kiểm tra hệ thống LC/MS- tự động test hiệu năng cột
 • Thời gian dwell, thời gian inter-channel delay time và thời gian inter-scan cho mỗi kênh độc lập trong thực nghiệm đa MRM có thể được tự động phân chia (sử dụng tính năng Auto-Dwell) để đảm bảo tối ưu hóa số điểm dữ liệu MRM trên mỗi peak sắc ký đồ được yêu cầu.
 • Thư viện phổ LCMS, LCMSMS trong Quanpedia có các thông số mảnh ion, năng lượng đính kèm, có trên 1000 chất bao gồm thuốc trừ sâu, kháng sinh, dược phẩm…

Xem video của Xevo TQD:

Để lại bình luận