Sắc ký lỏng – Waters

XEVO TQ-GC – MẢNH GHÉP HOÀN HẢO CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA BẠN

🔎 XEVO TQ-GC – MẢNH GHÉP HOÀN HẢO CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA BẠN 🔍 🌟 Xevo TQ-GC với hiệu năng được nâng cấp tối ưu cho các phép thử bằng kỹ thuật GC-MS/MS. 🌟 Để tạo ra một phòng thí nghiệm thành công cần phải vượt qua rất nhiều thử thách. Một trong số đó là việc phân…

Xem thêm

NuGenesis

Công nghệ Waters NuGenesis 8 LE (Laboratory Execution)  là sự quản lý dữ liệu toàn diện và công việc giải pháp hỗ trợ toàn bộ vòng đời sản phẩm từ quan lý nguyên liệu tới thành phẩm, quản lý hàng kho…. Nền tảng phần mềm này bao gồm NuGenesis SDMS, NuGenesis Lab Management System, và NuGenesis…

Xem thêm

NUGENESIS (LIMS)

KẾT HỢP EMPOWER 3: QUẢN LÝ TOÀN DIỆN DỮ LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM Là phần mềm quản lý phòng thí nghiệm hiện đại của Waters Corporation, NuGenesis (LIMS) đã được cài đặt ở hơn 300 tổ chức nghiên cứu khoa học, công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới với trên 45.000 bản…

Xem thêm