Bộ ghép nối MassLynx-Skyline – Công cụ tự động, tinh giản quá trình phát triển và tối ưu hóa phương pháp MRM cho định lượng đại phân tử.

Bộ ghép nối MassLynx-Skyline – Công cụ tự động, tinh giản quá trình phát triển và tối ưu hóa phương pháp MRM cho định lượng đại phân tử.

MỤC TIÊU
Nhấn mạnh lợi ích của bộ phận ghép nối giữa MassLynx™ và Skyline™, giúp tự động và đơn giản hóa quá trình tạo phương pháp MRM cho định lượng peptide/protein.

CƠ SỞ
Protein và peptide đang dần trở nên chất phân tích thường quy, định lượng bằng LC-MS/MS. Sự khác nhau giữa tiểu phân tử và peptide/protein khiến việc phát triển và tối ưu hóa MRM trở nên khó khăn hơn. Skyline là công cụ miễn phí tạo ra bởi Đại học Washington, và được sử dụng rộng rãi trong quy trình proteomics, và đang được sử dụng ngày càng rộng rãi để hỗ trợ phát triển phương pháp phân tích đại phân tử trong các phép thử sinh học trong việc phát hiện và phát triển thuốc. Sự tương thích giữa MassLynx và Skyline cho phép người dùng dễ dàng tạo phương pháp thu thập, xem lại dữ liệu và tối ưu hóa năng lượng va chạm để ra được phương pháp MRM sau cùng. Mặc dù quy trình này đơn giản hơn khi không sử dụng Skyline, nó cần sự can thiệp thủ công để tạo và xuất phương pháp thu thập (Skyline), lấy dữ liệu (MassLynx), nhập, xem lại và lọc dữ liệu (Skyline), và ra được phương pháp sau cùng.
Ở đây, chúng tôi mô tả một công cụ mới, bộ ghép nối MassLynx và Skyline (MSI), cho phép tự động hóa quy trình ở trên giúp đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng mà không cần can thiệp quá nhiều.

Chi tiết, xin xem ở file đính kèm.720006813en – translated

Để lại bình luận