Seminar kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu

Seminar kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu

Tính toàn vẹn dữ liệu được tăng cường thông qua sự hiểu biết chi tiết về dữ liệu của Quý Anh/Chị:

🎯Dữ liệu được tạo ra như thế nào?

🎯Dữ liệu được lưu trữ ở đâu?

🎯Dữ liệu nào khác có liên quan?

🎯Dữ liệu được sử dụng như thế nào và ở đâu trong quy trình kinh doanh của bạn?

🎯Rủi ro có thể tồn tại ở đâu?

Hiểu quy trình làm việc dữ liệu của bạn cho phép bạn tập trung vào dữ liệu quan trọng nhất để bạn có thể xác định các rủi ro và lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn về tính toàn vẹn dữ liệu.

Việc tạo điều kiện thuận lợi cho cách tiếp cận dựa trên rủi ro để thiết kế quy trình, kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu, xác thực quy trình làm việc và xác thực hệ thống máy tính (CSV) cho phép bạn tự tin xác định các khu vực cần giám sát đảm bảo chất lượng.

Hãy liên hệ Team Waters Việt Nam – Navi Technologies để có một thảo luận sôi nổi theo yêu cầu của Quý Anh/Chị hoặc gửi vấn đề cần giải quyết của Quý khách để hỏi các chuyên gia Waters Corporation của chúng tôi bất cứ điều gì về Empower Software.

Tel : 024.7309.2022 – 028.7309.2022

Web : www.navist.vn

Để lại bình luận