Sản phẩm cột WATERS- XBridge Protein BEH SEC 3,5 µm

Sản phẩm cột WATERS- XBridge Protein BEH SEC 3,5 µm

Các anh/ chị quan tâm sản phẩm cột WATERS- XBridge Protein BEH SEC 3,5 µm được phát triển để giải quyết các yêu cầu của khách hàng và có mức giá ưu đãi lớn tại Việt nam

Cột HPLC SEC dựa trên cùng một công nghệ hạt lai tạo cầu nối Waters (BEH) với liên kết diol ổn định để mang lại hiệu suất vượt trội so với các sản phẩm SEC truyền thống, 100% dựa trên silica.

Phân giải SEC dựa trên HPLC của các protein từ 10K – 1.500K Dalton với khả năng thông lượng cao hơn. Tuổi thọ cột SEC vượt trội để giảm chi phí cho mỗi phân tích mẫu

Bổ sung ACQUITY UPLC dựa trên cột SEC để chuyển phương pháp liền mạch dựa trên nhu cầu ứng dụng

Các phương pháp SEC đáng tin cậy, có độ phân giải cao được sử dụng thường xuyên trong việc nghiên cứu, phát triển và đánh giá chất lượng của phương pháp điều trị sinh học dựa trên protein. Waters XBridge Protein BEH SEC, 200Å và 450Å, 3,5 µm cột lý tưởng phù hợp cho sự phân tách SEC dựa trên HPLC của protein từ khoảng 10K đến 1.500K Dal

 

 

Để lại bình luận