AlphaImager systems – Hệ thống chụp ảnh gel

Hệ thống AlphaImager® cung cấp cho bạn hình ảnh về gel hiệu suất cao cho một loạt các ứng dụng huỳnh quang tia UV và các ứng dụng đo màu. DNA và UV-fluorescent gels Đo màu gels và blots Colony counting Các dòng máy: – AlphaImager HP: phạm vi các ứng dụng huỳnh quang và đo màu,…

Xem thêm